Optický mikroskop NIKON EPIPHOT 200/300

Optický mikroskop NIKON EPIPHOT 200/300 s digitálnym spracovaním obrazu slúži na optické zobrazovanie fyzikálnych objektov s rozlíšením do 10 mikrometrov. Mikroskop je konštruovaný pre metalografické účely, kde svetlo osvetľuje objekt zospodu. Výhodou mikroskopu je možnosť voľby pozorovania v svetlom alebo tmavom poli, kde pozorované objekty sú snímané pomocou CCD kamery a digitálne transformované do optickej podoby ktorá umožňuje dalsie spracovanie.

Mikroskop slúži hlavne pre pozorovanie metalografických výbrusov magnetických materiálov ako ako aj prezorovanie doménovej štruktúry feromagnetických látok pomocou práškovej metódy.