VF AC hysterezigraf

VF AC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach od 1 kHz do 300 kHz, umožňujúci meranie koercitívneho poľa, remanencie, permeability a premagnetizačných strát pri zadanej hodnote maximálnej indukcie magnetického poľa alebo intenzity magnetického poľa feromagnetických vzoriek v tvare uzavretého magnetického obvodu (napr. prstencov) a otvorených vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu.