O nás

Katedra fyziky kondenzovaných látok je súčasťou Ústavu fyzikálnych vied, Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Jej zamestnanci zabezpečujú výučbu základného kurzu fyziky, ale aj špecializovaných predmetov z oblasti magnetizmu, fyziky kovov, fyziky nízkych teplôt, fyziky nových progresívnych materiálov a moderných experimentálnych techník. Vedecká práca našich zamestnancov sa sústredí na magnetické vlastnosti rôznych typov materiálov - amorfných, nanoštruktúrnych, nízkorozmených a molekulových magnetov v rozsahu teplôt od izbovej teploty až do najnižších teplôt v milikelvinovej oblasti.
Naša katedra v médiách

foto_katedry.jpg

Oslavy 50. výročia založenia katedry v roku 2013

Prečo študovať fyziku?

Fyzika je jedna zo základných prírodných vied, ktorá skúma ako funguje náš svet. Fyzici sa snažia odpovedať na otázky pokrývajúce široký rozsah záujmu ľudstva - od pôvodu a štruktúry vesmíru, cez fyziku ako základ života až po vlastnosti subatomárnych častíc. Prezentácia o štúdiu fyziky