Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
NSF INT - 00 89 140
Doba trvania projektu: 
2001 - 2004
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher