Nízkorozmerné magnetické systémy

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV 20-009902
Doba trvania projektu: 
2002 - 2004
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher