VPLYV CHEMICKÉHO ZLOŽENIA NA PRÍPRAVU A VLASTNOSTÍ HEUSLEROVYCH ZLIATIN

doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Park Angelinum
SA1A1/P1
Dátum udalosti: 
štvrtok, 22. november 2018 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)