Štúdium feromagnetických materiálov

Laboratórium feromagnetizmu

  • DC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek, kriviek prvotnej magnetizácie a anhysteréznych kriviek pri kvazistatickom premagnetovaní
  • Kerrov hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri kvazistatickom premagnetovaní
  • Hysterezigraf (DC a AC) na zaznamenávanie hysteréznych slučiek a kriviek prvotnej magnetizácie pri kvazistatickom premagnetovaní a hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 1 kHz
  • NF AC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 50 Hz
  • NF AC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach od 50 Hz do 1 kHz
  • VF AC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach od 1 kHz do 300 kHz
  • Mostík na meranie impedancie vo frekvenčnom rozsahu 100 Hz - 40 MHz na meranie komplexnej permeability feromagnetík
  • Koerzimat na meranie koercivity feromagnetík
  • Guľové a planetárne mlyny na prípravu práškových vzoriek a na mletie feromagnetických materiálov za účelom prípravy kompaktovaných kovových a kompozitných materiálov